top of page

Monitieteistä tutkimusta

321431_10151592946842243_364909581_n.jpg

Väitöstutkimus - äidin rajat

Väitöstutkimusessani tarkastelin mediateknologian kulttuurista omaksumista äitiyden kontekstissa. Tutkin siis sitä, minkälaiset yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja sosiaaliset tekijät rajaavat äitien toimijuuden muodostumista suhteessa mediateknologioihin.

 

Tutkimuksessa aihetta lähestytään monitieteisesti, mutta analyysi ja tulkinta on kulttuurihistoriallinen: äitiyden ja mediateknologian suhteen muodostumista tarkastellaan retrospektinä 1980-luvun laajamittaisesta työelämän teknologisoitumisesta nykypäivän sosiaalisen median läpäisemään kulttuuriin.

 

Prosessi on ollut monitahoinen. Äitien mediateknologian käyttöön ja sen merkityksiin äitien arjessa ovat vaikuttaneet niin teknologinen kehitys ja teknologiaan liitetyt kulttuuriset puhetavat, työelämän ja arjen teknologiset muutokset, vanhempainvapaajärjestelmä, äitiyden kulttuuriset odotukset, perhesuhteet, vanhemmuuskulttuurin muutos, asiantuntijoiden käsitykset äitien mediateknologian käytöstä sekä populaarikulttuurin äitikuvasto.

 

*
bottom of page