top of page

Joskus riittää, että tiedämme oikeita asioita tai ymmärrämme tiettyä ilmiötä paremmin. Silloin keskitymme puolestasi tiukkaan tutkimukseen tai tarjoamme käytännönläheisiä koulutuksia, joissa opit itse osallistumalla. Palveluiden ja toimintatapojen kehittämisessä lähestymistapamme perustuvat tutkitun tiedon käytännönläheiseen soveltamiseen muotoiluajattelun ja palvelumuotoilun menetelmien avulla. 

water-2465437_1920.jpg

Tutkimuspalvelut

 Monitieteiset tutkimuspalvelut tutkimus- ja selvitystyön tueksi:​​​​

 • Haastattelu- ja kyselyaineistojen suunnittelu, keruu ​ja analysointi

 • Raportit ja strategiat tulosten pohjalta 

 • Desk research -selvitykset ja -katsaukset

 • Laajempi tutkimusprosessi ideasta analysoiduiksi tuloksiksi

 • Tutkimushankekumppanuus

 • Hanke- ja tutkimuskonsultoinnit​

Palvelujen kehittämisen tueksi ja asiakasymmärryksen tavoittamiseksi:

 • Asiakaskyselyt ja -haastattelut/havainnointitutkimukset

 • Asiakasprofiloinnit

 • Markkinatutkimukset

Verkkopalvelujen saavutettavuuden parantamiseksi:

 • Teknisen (WCAG-kriteerit), mutta myös kognitiivisen ja sosiaalisen saavutettavuuden testaus asiantuntijatyönä tai asiakkaan loppukäyttäjiä osallistaen

 • Saavutettavuusseloste

 • Saavutettavuustyöpajat ja saavutettavuuden kehitysehdotukset 

 

Koulutuspalvelut

Tutkimukseen ja selvitystyöhön perustuvat käytännönläheiset koulutukset ja työpajat

 • palvelukehityksestä ja projektinhallinnasta

 • koulutuksen ja työelämän ilmiöistä

 • yhteiskunnan ja arjen digitalisaatiosta

​​

Hyödynnä valmiita luentojamme ja koulutuskokonaisuuksiamme tai pyydä tarjous koulutussuunnittelusta ja toteutuksesta täsmätarpeeseen. Kaikki koulutuspalvelumme on saatavissa myös etäkoulutuksena. 

Fasilitoimme kertaluonteisia kokouksia, työpajoja ja virtuaalitapaamisia tai pitkäkestoisia kehitys- ja ryhmäprosesseja.  

colour-6185159_1920.jpg
beads-4170261_1920.jpg

 

Muotoilupalvelut

Autamme asiakkaitamme palveluiden kehittämisessä, asiakasymmärryksen ja -kokemuksen parantamisessa, toimintakulttuurien muutosprosesseissa tai vaikkapa tiedolla johtamisen käytännöissä.
 

Muotoilupalvelut suunnitellaan alusta alkaen asiakkaan tarpeista lähtien. Tuplatimanttimalliin perustuvan kehittämisen menetelminä voidaan yhdistellä luovasti laadullisen ja/tai kvantitatiivisen tutkimuksen ja palvelumuotoilun menetelmiä. Näin saavutetaan eettisiä ja ajassa kestäviä ratkaisuja. 

tutkimuspalvelut
koulutuspalvelut
kehittämis- ja muotoilupalelut

Referenssejä

verkkoon-itla_logo-vaaka.jpg
Näyttökuva 2021-5-28 kello 18.10.03.png
DTF_nelio_200x200.jpg
Näyttökuva 2021-6-15 kello 1.29.57.png
bottom of page