top of page
water-4895991_1920.jpg

Tutkimustoimisto Sade

Tutkimustoimisto Sade Oy syntyi halusta hyödyntää tutkijan ammattitaitoa myös akateemisen maailman ulkopuolella. Lähestymistapamme ilmiöiden ymmärtämiseen on monitieteinen ja monimenetelmäinen: meissä yhdistyy humanistinen, yhteiskunta- ja tietojenkäsittelytieteellinen asiantuntijuus sekä laadullinen ja määrällinen menetelmäosaaminen.  

 

Yhtiön toimitusjohtaja Suvi-Sadetta Kaarakainen (FT) on yhteiskunnan ja arjen digitalisoitumiseen erikoistunut kulttuurihistorioitsija, joka on tehnyt tutkimusta myös koulutuksen digitalisaation alalla sekä lapsiperhepolitiikan kehitykseen liittyen. Suvi-Sadetta on luennoinut ja kouluttanut laajasti kulttuurin, vanhemmuuden ja koulutuksen digitalisaation teemoista sekä tehnyt palvelunkehittämistä matkailu- ja hyvinvointialalla.

Hallituksen puheenjohtaja Meri-Tuulia Kaarakainen (VTT, FM, KM) puolestaan on digitaalisesta eriarvoisuudesta väitellyt koulutussosiologi, jonka tutkimuskohteina ovat olleet lisäksi koulutuksesta syrjäytyminen, perhepalveluihin kohdistuvat lainsäädäntömuutokset, nuorten mediankäyttö sekä opetuksen teknologiaratkaisut. Meri-Tuulia on pedagogisen pätevyyden omaava kouluttaja, jolla on kokemusta lisäksi tiimien vetämisestä, osaamisen kehittämisestä ja esimiestyöstä.

Yhtiön hallitusta täydentää Sisko Piekkola (FM), jolla on pitkä liikkeenjohdon kokemus.

 

Monitieteinen tausta auttaa näkemään asioiden ja ilmiöiden taakse – tarjoamaan uusia näkökulmia ja mahdollisuuksia. Se on tärkeää, kun haluamme tietää enemmän, ymmärtää paremmin tai kehittää palveluita ja tapojamme toimia. 

Yhteistyö

Autamme avaamaan uusia ovia tulevaisuuteen, teemme nykyisyyttä ymmärrettävämmäksi ja tuotamme tietoa päätöksenteon ja johtamisen tueksi.

 

Jos tarvitset yhteistyökumppania esimerkiksi projektin toteutukseen, hankesuunnitteluun tai rahoitushakemuksen laadintaan ota rohkeasti yhteyttä. Voimme osallistua hankkeeseesi tarjoamalla konsultointia suunnittelun tueksi, hanke- tai projektikumppanina tai kokonaisvastuullisena toteuttajana. 

 

bottom of page