top of page

Tutkivaa muotoilua

IMG_20161129_120430.jpg

Dive Travel Finland Oy
– Selvitys sukellusmatkailun tilasta ja strategisia suuntaviivoja tulevaan

Vuoden 2020 alussa koronaviruksen leviäminen aiheutti globaalin pandemian. Maa toisensa jälkeen sulki rajojaan ja matkailu toimialana pysähtyi hetkessä. Normaalin liiketoiminnan väliaikaisen loppumisen aiheuttama häiriötilanne haluttiin Dive Travel FInland Oy:ssä hyödyntää toimintaa kehittämällä. Poikkeuksellisen matkustustilanteen aikana Dive Travel Finland päätti lähteä etsimään uudenlaisia keinoja kehittää toimintaansa lisäämällä asiakasymmärrystä, syventämällä asiakasdialogia sekä kehittämällä asiakaskokemusta.

Asiakkaille teetettiin kattava asiakaskysely, jonka tuloksia syvennettiin teemahaastatteluin. Kyselyn tulokset analysoitiin kvantitatiivisin menetelmin (mm. asiakasprofiilit luotiin klusterianalyysin avulla) ja haastatteluaineisto laadullisella sisällönanalyysillä. Tulosten pohjalta laadittiin strateginen suunnitelma, jonka avulla Dive Travel Finland voi kehittää kohdennettua matkatarjontaa ja markkinointia sekä ottaa käyttöön yhteiskehittämisen menetelmiä palvelujen suunnittelussa. Bonuksena laadittiin tuloksia hyödyntävä somemarkkinointikonsepti.

bottom of page