top of page
Esitelmät ja luennot

Turun yliopisto, Digitaalinen kulttuuri, syventävät opinnot syksy 2021

- Digitaalinen hyvinvointi teoriassa ja käytäntöinä -luentokurssi (5 op)

Sosiologipäivät 2019

- Huumori, stereotyypit ja valta – Hullut nettiäidit äitien sodassa

- Digiajan peruskoulu, NYT! – Digiarki ja digiosaamisen kehitys kouluissa Digiajan peruskoulu -hankkeen tulosten valossa

 

ITK2019 Informaatiotekniikka koulutuksessa –konferenssi 2019

- Digiajan oppilaat – valmiina muutokseen?

 

ICERI2018 International Scholary and Scientific Research & Innovation -Conference, Rome

-Digital Skills of Finnish Students in Particular by Gender

 

Sukupuolentutkimuksen päivät 2018 

- Lähisuhdeväkivaltaa ja muita kertomuksia – Äitien älylaitteiden käyttö mediajulkisuudessa

 

Median ja viestinnän tutkimuksen päivät 2018

- Äidit vertaisverkoissa – virtuaalihiekkalaatikoilta kontrollin kohteiksi

 -Digitaidot kriittisen medialukutaidon edellytyksenä

 

ITK2018 Informaatiotekniikka koulutuksessa -konferenssi 2018

- Koulutusvalintojen yhteys toisen asteen opiskelijoiden digiosaamiseen

- Opettajat digiloikan pyörteissä 2.0 – digiosaamisen kehittyminen Digiajan peruskoulu -hankkeen aikana

 

EUPOP2017 International Institute for Popular Culture -Conference, London

- Mothers online – Domestic violence and other stories

 

ITK2017 Informaatiotekniikka koulutuksessa -konferenssi 2017

Opettajat digiloikan pyörteissä – opettajien kokemukset digiosaamisestaan ja täydennyskoulutustarpeistaan

 

Sosiologipäivät 2017

- Digitalisaation reunamilla

- Nettiäitiys – lähisuhdeväkivaltaa ja muita kertomuksia

 

Sosiaalipsykologian tutkimuspäivät 2016

- Naiset, lapset ja älylaitteet – Mediassa stigmatisoituja kohtaamisia

 

EUPOP2016 International Institute for Popular Culture -Conference, Paris

- Call for Battle that failed – Good Motherhood in the ‘Mothers’ War’ reality show

 

Turun yliopisto, Digitaalisen kulttuurin syventävät opinnot 2016

- Nettiäitien kulttuurihistoriaa: teknologisen toimijuuden mahdollisuudet ja mahdottomuudet äitien teknologiakertomuksissa -luento (3 h)

Pop Slam 2015, Populaarikulttuurin tutkimuksen tohtoriohjelma PPCS:n päätösseminaari

- Mistä on nettiäidit tehty – Nettiäitien kulttuurihistoriaa

Nuorisotutkimuksen päivät 2015

- Wilma pilasi elämäni –yhteisö nuorten teknologisena toimijuutena ja hypesykliteoria

ITK2015 Informaatiotekniikka koulutuksessa -konferenssi

- Informaatioteknologia koulun ja kodin välisessä yhteistyössä – Wilma-puheen kulttuurisella analyysilla kohti parempia käytäntöjä

EUPOP2014 International Institute for Popular Culture -Conference, London

- Lunatic and Ludicrous Motherhood – Mothers and ICT in Finnish Media Representations

IIPC Research Clinic #5: Digitaalinen mediakulttuuri 2014

Teknologisoituva äitiys – kokemuksen ja toimijuuden murroksia informaatioteknologian aikakaudella”, 

Kansatieteen päivät 2014

- Äitien teknologiakertomukset – pieniä tarinoita suurista tarinoista

Turun yliopisto, Digitaalisen kulttuurin syventävät opinnot

- Äitiys teknologiakulttuurina – teoreettisia suuntaviivoja -luento (3 h)

Historiantutkimuksen päivät 2012

Teknologiakokemuksen rakentuminen Visioiden kirjoituskilpailussa: historiallisten jatkuvuuksien tarkastelua

bottom of page