top of page
Julkaisuluettelo

A1 Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit

 

Kaarakainen, Meri-Tuulia, Saikkonen, Loretta & Kaarakainen, Suvi-Sadetta. 2019. Tulevaisuuden osaajia varttumassa? Peruskoulun päättävien ja toisen asteen opiskelijoiden ohjelmointitaidot Kasvatus-lehti - Koulutuksen tutkimuslaitos 4/2019. 226–241.

Kaarakainen, Suvi-Sadetta & Lehto, Mari. 2018. Lähisuhdeväkivaltaa ja muita kertomuksia – Äitien älylaitteiden käyttö median välittämässä asiantuntijapuheessa WiderScreen 3/2018: Inhokki – The Dislikey. 1–29.

Kaarakainen, Meri-Tuulia, Kaarakainen, Suvi-Sadetta & Kivinen Antero. 2018. Seeking Adequate Competencies for the Future. The Digital Skills of Finnish Upper Secondary School Students Nordic Journal of Science and Technology Studies. 6(1)/2018. 4–20.

Kaarakainen, Suvi-Sadetta & Kaarakainen Meri-Tuulia. 2018. Tulevaisuuden kansalaisia rakentamassa − Uudet lukutaidot koulutuksen ja opetuksen digitalisaation kehityksessä AFinLa:n Vuosikirja 76/2018. 22–40.

 

Kaarakainen, Suvi-Sadetta & Kaarakainen, Meri-Tuulia. 2018. Digitulevaisuuden toivot – Nuorten digitaaliset osallisuuden kulttuurit osaamisen lähteenä Media & Viestintä 41/2018: 4. 235–254.

Kaarakainen, Meri-Tuulia, Kivinen, Antero & Kaarakainen, Suvi-Sadetta. 2017. Differences between the genders in ICT skills for Finnish upper comprehensive school students: Does gender matter? Seminar.net. International Journal of Media, Technology & Lifelong Learning 13(2)/2017. 

Lehto, Mari & Kaarakainen, Suvi-Sadetta. 2016. Epäonnistunut sodan julistus ja pullantuoksuiset äidit. Hyvä äitiys Äitien sota -tv-sarjassa Kasvatus & Aika 1/2016. 87–99.

B Vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset

Kaarakainen, Suvi-Sadetta & Kaarakainen, Meri-Tuulia. 2018. Opettajat digiloikan pyörteissä 2.0 Teoksessa Jarmo Viteli & Anneli Östman (toim.) Tuovi 16: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2017-konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit. TRIM Research Reports: 27. Tampere: Tampere Research Center for Information and Media TRIM, Tampereen yliopisto, 11–18.

Kaarakainen, Suvi-Sadetta & Kaarakainen, Meri-Tuulia. 2017. Opettajat digiloikan pyörteissä – opettajien kokemukset digiosaamisestaan ja täydennyskoulutustarpeistaan Teoksessa Jarmo Viteli & Anneli Östman (toim.) Tuovi 15: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2017-konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit. TRIM Research Reports: 23. Tampere: Tampere Research Center for Information and Media TRIM, Tampereen yliopisto, 4–15.

Kaarakainen, Suvi-Sadetta. 2015. Informaatioteknologia koulun ja kodin välisessä yhteistyössä – Wilma-puheen kulttuurisella analyysilla kohti parempia käytäntöjä Teoksessa Jarmo Viteli & Anneli Östman (toim.) Tuovi 13: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2015-konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit. TRIM Research Reports: 15. Informaatiotieteiden yksikkö. Tampere: Tampere Research Center for Information and Media TRIM, Tampereen yliopisto, 8–17. 

D1 Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut 

Kaarakainen, Suvi-Sadetta. 2016. Miten vanhemmuutta hallitaan? Kirja-arvio teoksesta Hiitola, Johanna. 2015. Hallittu vanhemmuus. Sukupuoli, luokka ja etnisyys huostaanottoasiakirjoissa. Tampereen yliopisto, Tampere, 294 s. Sukupuolentutkimus 1/2016, 76–78. 

Kaarakainen, Suvi-Sadetta & Lehto, Mari. 2014. Nettiäitien tutkimus tuulettaa aiempia käsityksiä äitiydestä ja sen tutkimisesta Hiiskuttua: Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan verkkolehti. 10.11.2014.

D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti 

Tanhua-Piiroinen Erika, Kaarakainen Suvi-Sadetta, Kaarakainen Meri-Tuulia, Viteli Jarmo. 2019. Digiajan peruskoulu II Helsinki: Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 17/2020.

Tanhua-Piiroinen Erika, Kaarakainen Suvi-Sadetta, Kaarakainen Meri-Tuulia, Viteli Jarmo, Syvänen Antti, Kivinen Antero. 2019. Digiajan peruskoulu Helsinki: Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 6/2019.

Kaarakainen, Meri-Tuulia; Kaarakainen, Suvi-Sadetta; Tanhua-Piiroinen, Erika; Viteli, Jarmo; Syvänen, Antti & Kivinen, Antero. 2017. Digiajan peruskoulu 2017 – Tilannearvio ja toimenpidesuositukset Helsinki: Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 72/2017.

Kivinen, Osmo; Kaarakainen Meri-Tuulia & Kaarakainen Suvi-Sadetta. 2013. Digitaalinen oppiminen ja pedagogiikka. Opetushallituksen asettaman koulutuspilvijaoston loppuraportti 20.3.2014. 

E Suurelle yleisölle suunnatut julkaisut

Kaarakainen, Suvi-Sadetta. 2012. ”Liitoskuntalaisten elämää” sekä 4. luvun kaksi numeroimatonta alalukua, teoksessa Lavonen, Petri: Uusi kaupunki – Uudenkaupungin uuden ajan historia. Uudenkaupungin kaupungin julkaisuja nro 5, 2012. 

G4 Monografiaväitöskirja

Äidin rajat – mediateknologinen toimijuus työelämän teknologisoitumisesta sosiaalisen median aikakaudelle. Turun yliopisto 

G Opinnäytteet 

Lumijärvi Suvi-Sadetta. 2011. Tietoyhteiskuntaa etsimässä – Tietoyhteiskuntapuhe Suomen kuvalehdessä ja virallisissa tietoyhteiskuntastrategioissa 1995–2001. Julkaisemataon Pro Gradu -tutkielma. Kulttuurihistorian oppiaine. Turun yliopisto. Arvosana: eximia cum laude approbatur. 

Lumijärvi, Suvi-Sadetta. 2006. Digitalisoituva lapsuus – Leikkikulttuuri 2000-luvulla. Julkaisematon Kandidaatintyö. Kulttuurihistorian oppiaine. Turun yliopisto. 

Kaarakainen, Suvi-Sadetta. 2005. Digitaalisen minän muodot internetin seuranhakusivustoilla. Julkaisematon Pro seminaarityö. Digitaalinen kulttuuri. Turun yliopisto.

bottom of page