top of page

Digihyvinvointi työyhteisössä
-koulutus & työpaja

Digihyvinvointi työyhteisössä on työyhteisön kokonaisvaltaista hyvinvointia ja palautumista tukeva koulutus. Koulutuksessa opitaan digihyvinvoinnin merkitys niin yksilön, työyhteisön kuin liiketoiminnankin näkökulmista. Koulutuksen voi räätälöidä tukemaan etätyöajan työhyvinvointia.

Lue lisää alta..

Digihyvinvointi työyhteisössä  -koulutus 3 h / 890 € (+ alv 24 %) max 20 osallistujaa

 

Työyhteisön hyvinvointia ja työstä palautumista kehittävä koulutus auttaa ymmärtämään digihyvinvoinnin merkityksen osana kokonaisvaltaista työhyvinvointia, työyhteisön toimivuutta ja liiketoiminnan kannattavuutta/organisaation ydintehtävän tavoitteita. Koulutuksen jälkeen työyhteisössä 

​​

  • ymmärretään digihyvinvoinnin merkitys yksilön, työyhteisön ja liiketoiminnan/organisaation ydintehtävän näkökulmista

  • tunnistetaan digihyvinvoinnin merkitys osana kokonaisvaltaista työhyvinvointia sekä sen haasteet 

  • on valmiudet kehittää oman työyhteisön digihyvinvointia suunnitelmallisesti

Koulutus perustuu ihmiskeskeiseen digitalisaatioon ja sen jalkauttamiseen työyhteisöihin/organisaatioihin. Erilaisilla digiratkaisuilla ja -toiminnoilla pyritään sujuvoittamaan/tehostamaan työtä, mutta niiden vaikutukset ovat usein päinvastaiset:  järjestelmät jumittaa, viestintä sakkaa, osaamisen ylläpitoon ei ole resursseja, rajoja työn ja vapaa-ajan välille on vaikea vetää, keskittymiskyky heikkenee, päätetyöskentely aiheuttaa fyysisiä haittoja. Syntyy digitaalista kuormitusta ja stressiä. Ajatellaan, että teknologian kanssa se ikään kuin kuuluu asiaan. Ottamalla lähtökohdaksi työntekijän ja työyhteisön hyvinvointi ja yhteiset digipelisäännöt tehdään paremmin voivia työntekijöitä, toimivampia työyhteisöjä ja sujuvampaa työtä.

Koulutuksen sisältö:

Digitaalisen hyvinvoinnin tuoreimpaan tutkimukseen perustuva koulutus, jonka aikana työyhteisön jäsenet oppivat tunnistamaan ja arvioimaan digitaaliseen hyvinvointiin vaikuttavia toimintatapoja omassa työyhteisössään yksilön, yhteisön ja liiketoiminnallisten/ydintehtävien tavoitteiden näkökulmista:

1) digitaalinen toimintaympäristö: tarkoituksenmukaisuus ja toimintaperiaatteet

2) digiviestintä organisaatiossa/työyhteisössä

3) työn ja vapaa-ajan rajat

4) digiosaaminen: tunnistaminen ja osaamisen kehittäminen

5) digistressi ja palautuminen & digimetatyön hallinta

Digihyvinvointi työyhteisössä  -koulutus + työpaja 6 h / 1650 € (+ alv 24 %) max 20 osalistujaa

 

Koulutukseen voi yhdistää toiminnallisen työpajan, jossa käytännössä kartoitetaan työyhteisön digitaalisen hyvinvoinnin nykytila ja siihen liittyvät haasteet sekä etsitään ratkaisuja digihyvinvoinnin parantamiseksi. Näkyväksi tehdään myös jo toimivat käytännöt. Työpajan tuloksista asiakas saa kirjallisen yhteenvedon, jota voi käyttää työyhteisön työhyvinvointistrategian osana. 

Lisäpalveluna koulutus & työpajapakettiin yhdistettynä

Digihyvinvointistrategia työyhteisöille ja organisaatioille alk 790€  (+ alv 24 %)

Työpajan pohjalta laadittu strategia, johon on kirjattu toimenpidesuositukset sekä konkreettiset toimet niiden jalkauttamiseksi osaksi työyhteisön toimintakulttuuria. Strategian avulla digihyvinvoinnin kehittäminen ei jää vain sananhelinäksi: asiakas saa konkreettisia työkaluja koulutuksessa opittujen viiden digihyvinvoinnin osa-alueen kehittämiseksi.

bottom of page