top of page
Digitaalinen hyvinvointi opetuksessa ja kouluyhteisössä -koulutukset & työpajat

Uusimpaan tutkimukseen perustuvat koulutukset ja työpajat täydennyskoulutukseen, päätöksenteon tueksi tai räätälöitynä vanhempainiltoihin.

Work Desk

Luento & osallistava työpaja kouluyhteisön kehittämisen tueksi

Luento 45 min 500 € (+ alv 24 %)

Työpaja (sis. ennakkokysely, luento 45 min, työpaja 45 min, yhteenveto) 1500 € (+ alv 24 %)

Tarjoamme vanhempainiltoihin tai lauantaikoulupäiviin tuoreimpaan tutkimukseen perustuvia luentoja ja työpajoja kouluyhteisön kehittämiseksi ratkaisukeskeisesti ja osallistaen. Voit valita pelkän luennon tai yhdistää siihen osallistavan työpajaosuuden. 

Luennon voit valita kolmesta ajankohtaisesta teemasta: 

  • Haasteena nuoruus ja nuorten digitalisoituva arki - Digitaaliset ympäristöt “kolmansina tiloina”

  • Kodin ja koulun yhteistyö - Wilma-gatesta tavoitteelliseen yhteistyöhön

  • Digitaalinen osaaminen ja digihyvinvointi - Digitalisoituvan arjen haasteet ja mahdollisuudet

 

Yhdistämällä luentoon työpajaosuuden saat kouluyhteisönne kehittämisen tueksi tutkittua tietoa yhteisönne aidoista haasteita ja työkaluja niiden ratkaisuun. Työpaja sisältää:

  1. Ennakkokysely oppilaille & vanhemmille – haasteen tunnistaminen 

  2. Luento 45 min – uusimpaan tutkimukseen perustuva tietoisku teemasta

  3. Työpaja 45 min – ratkaisujen löytäminen

  4. Yhteenveto koululle – tietopohjaksi pidemmän aikavälin kehittämiselle   

Ennakkokyselyssä kartoitetaan teemaan liittyviä haasteita oppilaiden ja vanhempien näkökulmista. Näin työpajassa voidaan keskittyä aitojen haasteiden ratkaisemiseen ja kehittää kouluyhteisön toimintaa. Ennen työpajaosuutta vanhemmille tarjotaan uusimpaan tutkimukseen perustuva tietoisku aiheesta, jonka jälkeen siirrytään etsimään ratkaisuja fasilitoituna ryhmätyöskentelynä. Kouluttajat laativat ennakkokyselyn ja työpajan tuloksista koululle yhteenvedon ja toimenpide-ehdotukset, joiden avulla kouluyhteisöä voidaan kehittää suunnitelmallisesti.** Yhteenveto tarjoaa ajantasaisen tietopohjan myös kouluyhteisön kehittämiseen kohdentuvien hankeavustusten hakemiseksi.

* Luento mahdollista järjestää myös etänä.

** Työpaja voidaan räätälöidä myös opettajille. 

Koulutus järjestetään yhteistyössä freelance tutkija-kouluttaja Meri-Tuulia Kaarakaisen kanssa. 

Tulossa keväällä 2022: 

Digitaalinen hyvinvointi opetustyössä hinta 3 h / 890 € (+ alv 24 %), 6 h / 1650 € (+ alv 24 %)

 

Opettajien kokemusten pohjalta rakennettu koulutus ja työpaja opettajille, rehtoreille tai opetuksen järjestäjille. Koulutuksessa keskitytään löytämään ratkaisuja opetustyön digitaalisen kuormituksen aiheuttamiin haasteisiin ja parantamaan opettajien digitaalista hyvinvointia osana kokonaisvaltaista työhyvinvointia. 

vanhempainilta.png
bottom of page