top of page

Markkinatutkimus

Onko mielessäsi uusi idea tai olemassa olevan palvelun vieminen ns. uudelle tasolle? Haluatko uudistaa koko liiketoimintaasi ja tarvitset kattavasti tietoa markkinasta päätöstesi pohjaksi? Ratkaisuksi tarjoan laajan markkinatutkimuksen!

colour-6185159_1920.jpg

Kun halutaan selvittää olemassa olevan tai aivan uuden palvelun tarvetta, mahdollisuuksia tai sen herättämiä mielikuvia laajemmin, on paikallaan tehdä kattava tutkimus, jossa selvitetään markkina- ja kilpailutilanne, kootaan alan parhaita käytäntöjä, profiloidaan asiakasryhmiä ja selvitetään oman brändin ja/tai toimialan herättämiä mielikuvia ja kehitystä. Kattava selvitys auttaa  

 

 • kirkastamaan ideaasi ja suuntaamaan sen kehittämistä

 • välttämään turhat (taloudelliset) riskit

 • ennakoimaan toimialan tulevaisuuden näkymiä

 • arvioimaan kysyntää ja sen mahdollisia muutoksia

 • testaamaan asiakkaiden odotuksia palvelulle/liiketoiminnalle  

 • toteuttamaan uudistuksen tutkittuun tietoon perustuen

Miten se käytännössä tehdään?

Tutkimuksen raamit suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa. Ensin määritellään, mitä tutkimuksen avulla halutaan tavoittaa ja miksi. Tutkijan tehtäväksi jää arvioida, minkälaista tietoa kerätään ja mitä menetelmiä käytetään. Markkinatutkimuksissa hyödynnetään monenlaisia tietolähteitä, esim:

 

 • julkiset lähteet (mm. netti, some, mediaseuranta)

 • tilastot ja julkishallinnon avoin data

 • kyselyt ja haastattelut

 • havainnointi (esim. parhaiden käytäntöjen kartoittamisessa)

 • yrityksen omat tunnusluvut/indikaattorit

 • arkistomateriaalit (toimialan historian tuntemus voi muodostua kilpailueduksi)

Kerätty aineisto analysoidaan ja tuloksista laaditaan asiakkaalle selkeä ja visuaalisesti informatiivinen yhteenveto, joka sisältää tulosten pohjalta laaditut toimenpide-ehdotukset palvelun/toiminnan kehittämiseksi ja/tai esimerkiksi markkinoinnin tueksi. Yhteenveto käydään asiakkaan kanssa yhdessä läpi, jotta asiakkaan itsenäinen kehittämistoiminta voi alkaa tuloksellisesti alusta lähtien. Voimme myös sopia kehitystoimintaa tukevista lisäpalveluista.  

Markkinatutkimuksen laajuudesta riippuen hinta 4000–8000 € (+ alv 24 %)

bottom of page