top of page

Muotoilustrategia

Onko yrityksellänne tai organisaatiollanne jo käsitys siitä, mitä muotoiluajattelu on ja ehkä talonsisäistä osaamista palvelumuotoilun menetelmistä, mutta strateginen suunnitelmallisuus sen hyödyntämisestä puuttuu? Ratkaisu ongelmaan löytyy muotoilustrategiasta. 

grass-4196580_1920.jpg

Muotoilustrategian avulla pyritään kehittämään yrityksen tai organisaation toimintaa ennalta määritellyllä aikavälillä – tavoitteesta riippuen lyhyellä tai pitkällä. Strategian tavoitteena on muotoiluajattelun sisäistäminen koko yrityksessä/organisaatiossa. Kun muotoiluajattelusta tulee toimintaa läpäisevä tapa ajatella, sen avulla saavutetaan tehokkaimmin kilpailuetua markkinoilla. 

 

Suunnitelmallinen muotoilustrategia tukee asetettujen tavoitteiden saavuttamista koko yrityksessä/organisaatiossa. Hyvin laadittuna strategia auttaa kohdentamaan organisaation resurssit oikein ja lisää näin myös kehittämistyön tuloksellisuutta.

  

Miten muotoilustrategia laaditaan?

Muotoilustrategiassa määritellään toiminnan tavoitteet ja se, miten muotoilua tullaan hyödyntämään toiminnan kehittämisessä. Strategiassa keskeistä on, että laaditun suunnitelman lisäksi kuvataan konkreettiset toimet suunnitelman toteuttamiselle ja se, miten suunnitelman toteutumista ja tuloksellisuutta seurataan.

  

Strategia sisältää seuraavia elementtejä:

 

  • Lähtötilanteen kuvaus

  • Tulevaisuuden odotukset (mm. mahdolliset muutokset toimintaympäristössä)

  • Muotoilustrategian painopisteet 

  • Muotoiluajattelun asema laajemmin organisaatiossa/yrityksessä

  • Muotoiluosaamisen hankkiminen/jakaminen organisaatiossa/yrityksessä

  • Konkreettiset toimenpiteet strategian toteuttamiseksi

  • Toteuttamissuunnitelma

  • Toteuttamisen seuranta ja “korjausliikkeet”

 

Muotoilustrategian laatiminen aloitetaan aina tilaajan kanssa yhteistyössä tehtävästä alkukartoituksesta.

 

Muotoilustrategian hinta yrityksen/organisaation toiminnan laajudesta riippuen 1600–5000 € (+ alv 24%)

bottom of page