top of page

CV – aiempi työkokemus

huhtikuu 2020–joulukuu 2020

Väitöskirjatutkija
Turun yliopisto
Kulttuurihistoria

Apurahakauden aikana viimeistelin väitöstutkimukseni esitarkastukseen. Tutkimusjakson rahoitti Suomen kulttuurirahaston sekä Juno tohtoriohjelman viimeistelyapurahat.

tammikuu 2017–huhtikuu 2020

Projektitutkija
Turun yliopisto
Koulutussosiologian tutkimuskeskus (RUSE)

Valtioneuvoston kanslian ja OKM:n rahoittamien opetuksen ja koulutuksen digitalisaation tilaa koskevien tutkimushankkeiden koordinointi, tutkimuaineistojen keräys ja anlysointi, tutkimusraportin laatiminen, verkosto- ja tiedeviestintä, yhteiskunnallinen vaikuttaminen, tieteellisten julkaisujen kirjoittaminen, rahoitushaut, hankeseuranta. Suomen Akatemian rahoittaman työelämähankkeen osatutkimuksen toteutus.

tammikuu 2014–joulukuu 2016

Tohtorikoulutettava, väitöskirjatutkija
Turun yliopisto
UTUGS-tohtoriohjelma

Monografiamuotoisen väitöstutkimuksen aineiston analyysi ja käsikirjoituksen kirjoittaminen, seminaarien järjestäminen, tieteellinen verkostoitumien, esitelmät ja alustukset kv-konferensseissa ja kotimaisilla tutkimuspäivillä.

lokakuu 2013–joulukuu 2013

Projektitutkija
Turun yliopisto
Koulutussosiologian tutkimuskeskus
(RUSE)

Kansallisen koulutuksen pilvipalvelu -hankkeen Digitaalinen oppiminen ja pedagogiikka -osaselvityksen laatiminen Opetushallitukselle, e-oppimiskäyttäytymis-tutkimuksen avustavat tehtävät.

Ansioitani tutkijana:

Tutkimusjulkaisut

Julkaisuni vuosilta 2014–2020

Kolmas tehtävä

Poimintoja tutkimuksen yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta ja asiantuntijana toimimisesta mediassa vuosina
 

Esitelmät ja luennot

Poimintoja kansainvälisissä ja kotimaisissa konferensseissa pitämistäni esitelmistä sekä luennoista 

CV – koulutus

Palvelumuotoilun perusopinnot 25 op, Turun kesäyliopisto/Lapin yliopisto
+ eri toteuttajien kursseja palvelumuotoilun menetelmistä

2019–

Perusopinnot sisältävät palvelumuotoilun perusperiaatteet: muotoiluajattelun perusteet, brändi ja visuaalisuus, palvelujen markkinointi, muotoilu liiketoiminnassa, palvelumuotoilun prosessi ja menetelmät, julkisten palvelujen muotoilu ja palvelumuotoilun johtaminen.

Lyhytkursseja olen suorittanut mm. palvelumuotoiluprojektin suunnittelusta ja käytännön toteuttamisesta, UX designista ja julkisten palveluiden muotoilusta.

Filosofian tohtori, Turun yliopisto, Kulttuurihistoria

2011–2021

Väitöstutkimuksessani tarkastelin mediateknologian kulttuurista omaksumista neljällä vuosikymmenellä äitiyden kontekstissa. Tutkimuksessani toin esiin, miten yhteiskunnalliset ja sosiaaliset asemamme määrittävät sitä, miten mediateknologiaa kohdataan ja miten sitä on mahdollista käyttää ja hyödyntää. Tutkimukseni tarjoaa digitalisaation myötä yhä tärkeämmäksi käyviä uusia tapoja ymmärtää ihmisten ja teknologioiden suhdetta.

Filosofian maisteri, Turun yliopisto, Filosofian maisteri

2003–2011

Monitieteiset opintoni koostuivat kulttuurihistorian lisäksi mm. digitaalisen kulttuurin, valtio-opin, kulttuurituotannon suunnittelun, työelämän ja henkilöstöasioiden (sis. mm. sosiaalipsykologia, työ- ja organisaatiopsykologia, aikuiskasvatus, oikeustiede, strateginen johtaminen) sekä luovan kirjoittamisen opinnoista. Kulttuurihistorian alaan kuuluva pro gradu työni käsitteli tietoyhteiskunnan diskurssiivista rakentumista 1990-luvulla aikakauslehdissä ja tietoyhteiskuntastrategioissa.

Ennen tutkijuutta tehtyä

maaliskuu 2012–heinäkuu 2012

Tutkimusavustaja, Turun yliopisto, Kulttuurihistorian oppiaine

Uudenkaupungin uuden ajan historia -teoksen sekä Kupittaan sairaalan historiikin avustavat tehtävät: aineiston keruu, arkistotyöskentely ja osioiden kirjoittaminen.

elokuu 2004–forever

Äiti eri muodoissaan 

Vuodesta 2004 olen ollut äiti. Äitiyden muodot ovat ehtineet vaihdella äitipuolesta, bonusäitiin ja biologiseen äitiin, totaaliyksinhuoltajasta uusperheen äidiksi. Jokainen vaihe on opettanut omalla tavallaan vanhemmuudesta paitsi henkilökohtaisella tasolla kasvattajana myös siitä, miten erilaisiin vanhemmuuksiin yhteiskunnassamme ja kulttuurissamme suhtaudutaan. Vanhemmuuden asiantuntemukseni on siis vahvasti myös kokemuksellista.

2001–2011

Vuoropäällikkö, Iloisen palvelun ammattilainen, konfferenssiavustaja, tarjoilija, puhelinmyyjä, toimistoapulainen, sekatyömies & teollisuussiivooja 

Etsikkovuosina ja opiskelun ohessa olen työskennellyt monenlaisissa työtehtävissä ja työyhteisöissä. Niiden myötä karttui erinomainen resilienssi ja loistavat työelämätaidot. Uskon myös, että the Kerroshampurilaisen reseptiikan osaamisesta tulee vielä jonain päivänä olemaan jotain hyötyä.

bottom of page